Yönetim

Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonometri Bölümü
Doç.Dr. BURCU KIRAN BAYGIN
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonometri Bölümü
Doç.Dr. SEMA ULUTÜRK AKMAN