Prof. Dr. Mehmet Emin Altan Sistem Odası

Amacı:

 BUYAMER, bilgi sistemleri alanına giren her konuda Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin gereksinim duyduğu her türlü alt yapı, donanım, yazılım, proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, en yeni teknolojilerin aranması, bulunması, uygulamaya konulması amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmaktadır. 

Birimin yıllara göre hizmetleri: 

Birim 1966 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesine bağlı HAYDAR Furgaç Elektronik Hesap Araştırma Merkezi olarak kurulmuştur. 1978 yılına kadar aktif halde ÖSYM merkezi  olarak hizmet vermiştir. 1978 yılından sonra 1982 yılına kadar yabancı öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarını yapmış ve yönetmiştir. Yine bu yıllarda THY ve Çekmece Nükleer Araştırma  ve Eğitim Merkezine Servis Büro hizmeti vermiştir. Ayrıca İktisat Fakültesi öğrenci işlerinin tamamı (sınavlar, öğrenci listeleri, öğrenci karneleri, geçici mezuniyet belgesi, sınav yeri  ve sınav listesi gibi) yapılmıştır. Ayrıca, Üniversitenin Personel İşlerinin bir kısmı yapılmıştır. İlave olarak akademik çalışmalara yardımcı olmak için istatistiksel hesaplamalar da SPSS paket programı yardımıyla başarılmaktaydı. 1990’dan sonra PC’lerin piyasaya hakim olmasından itibaren Merkez’de yapılan işler  Server’lara geçtiğinden şu anda Merkez’de sadece maaş işleri kalmış bulunmaktadır. 

Sistem Odası biriminde tarihlere göre kullanılan Mainframe sistemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1978 yılına kadar kullanılan Mainframe bilgisayar sistemi IBM System/360 olmuştur.Bu sistemin belleği  yaklaşık 64KB idi. Bu mainframe’in işletim sistemi DOS/360’dı. Disk ünitesi olarak IBM 2311 disklerini kullandılar. Bu disklerin teorik kapasitesi 7.25 MB’dır. Yazıcı olarak IBM 1403 kullanılmıştır. Genellikle data girişi ve program girişi delikli kartlarla giriş konsolundan yapılmaktaydı. 1978 yılında IBM System/360 yerine IBM System/370 M115 kullanıma geçmiştir. Bu sistemlerde disk sürücüsü olarak IBM 2314 diskleri ve IBM 2311(bir önceki sistemden kalan) kullanılmıştır. Bunların kapasitesi yaklaşık 28 MB ve bunlar çıkarılabilir disklerdir. Bellekleri 116KB’dır.  İşletim sistemi DOS/VS’dir. 

Kullanılan yazılımlar:

 SPSS istatistiksel paket programı, FORTRAN; COBOL Assembler. IBM System/360 peripherals ilaveten IBM 3410 teypleri kullanılmıştır. Bu teyp daha ziyade sistem kurulumu ve upgrade işlemleri için çok elverişli idi. 1986 yılında IBM System 370, IBM System 4341 M11 ile değiştirildi.  Bu vesile ile aynı zamanda aktif monitoring system’e geçildi. Bellek 16MB ve CPU hızı 1.5 MIPS olmuştur. 3705 Remote Communication Controller, 3174 Local Communication Controller, 3420 tape drives, 3270 terminals, 3211,3262 printers , 3370 DASD ve 3880 disk Controller kullanılmıştır. 

Bu disklerin kapasitesi 571,3MB’dır. Böylece İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi gibi uzak yerleşimlere Kiralık hatlar yardımıyla  Mainframe sistemini kullanma imkanı verilmiştir. İşletim sistemi olarak VM/CP/CMS , diğer yazılımlar ise FORTRAN 77, Assembler, PL/I, COBOL, RPG olarak sayılabilir.  Birkaç yıl sonra var olan system upgrade edilerek IBM System 4381’e terfi edilmiştir. Merkezimiz 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER) olmuştur. 

Birimin koordinatörlüğünü ve işletimini yapan görevliler

Demiray Dilaver (programcı), Yıldız Kaplan ve  Hilal Alpaslan (bilgi girişi), Abdülhamit Çelik(Sistem operatör) ve Dr. Turgay Kalaycı (sistem programcısı)