Tarihçemiz

MERKEZİN TARİHÇESİ

 (Müdürlerin görev dönemlerine göre düzenlenmiştir.) 

Prof. Dr. Haydar Furgaç, 1962 – 1965 yılları arasında üst üste iki devre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığına seçilmiş ve 1962 yılında İktisat Fakültesi giriş sınavlarını ilk olarak elektronik ortamda yapmıştır. Ayrıca 1964 yılında Ankara, İstanbul ve Ege Üniversitelerinin başlangıçta sırayla yürüteceği Üniversitelerarası Giriş İmtihanlarında Komisyon Başkanı olarak görev yapmıştır. 

1964-66 yılları arasında Ankara Üniversitesinin yönettiği Üniversitelerarası Giriş İmtihanı (ÜGİ) Merkezi Sistemi’ni, “Elektronik Hesap Merkezi”nde İstanbul temsilciliğini yapmıştır. İki yıl Ankara Üniversitesince yapılan üniversitelerarası giriş sınavının 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Furgaç'ın başkanı olduğu İstatistik ve Matematik Kürsüsü'nde oluşturulacak bir merkezde hazırlanması teklifini kabul etmesinden itibaren Prof. Dr. M. Emin Altan, test sorularını hazırlama komisyonu kurulması ve başkanlığını yürütmede, testlerin baskı ve teşbihinde, optik okuyucunun arızalanması durumunda, gerekli olan şablonların yapılmasında ve okunmasında görev almıştır. 

Başarıya ulaşan bu çalışmalar, merkezi sınav sistemi ile öğrenci almaya önce İ.T.Ü. ve daha sonra diğer yüksekokulların katılması ile bütün Yükseköğretim kurumlarının alacağı öğrencileri seçtireceği bir kurumun oluşmasını sağlamıştır. Merkez bugünkü İktisat Fakültesi Ek Bina 1 altındaki yakın zamana kadar İ.Ü. Personel Yemekhanesi olarak kullanılmış olan yerde 1973 e kadar hizmet vermiştir. Bu arada Merkez için yeni bir bina yapılması düşünülmüş ve bu binanın inşaatı 1973 te bitmiş (Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay Cad. No:6 Beyazıt/İstanbul, İktisat Fakültesi Ek Bina 2), merkez yeni binasına taşınmış, bu bina Merkez ve aynı zamanda ÖSYM Merkezi olarak kullanılmıştır. Binanın bodrum katları ÖSYM matbaası, en üst kat ise, Sınav dönemlerinde soruların basılabilmesi ve korunması amacına yönelik olarak, basım, mutfak ve yatakhane olarak kullanılmıştır). 

1973 ten günümüze Merkezimiz bu binada hizmet vermiştir ve halen hizmet vermeye devam etmektedir. Prof. Dr. Haydar FURGAÇ 28 Nisan 1973 tarihinde vefat etmiştir. Vefatının ardından Merkez Müdürlüğüne Prof. Dr. Kenan GÜRTAN atanmıştır. Prof. GÜRTAN 1973-75 tarihleri arasında Merkezde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarını yapmaya devam etmiştir. 1975 yılında Merkez Müdürlüğüne Prof. Dr. M. Emin Altan atanmıştır. Prof. ALTAN İ.Ü. Senato Kararıyla Merkezin adının “İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Haydar FURGAÇ Elektronik Hesap Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmesini sağlamıştır. Merkezin faaliyetleri arasında Üniversite akademik personelinin, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin akademik araştırmaları ve istatistiksel değerlendirme çalışmalarında yardımcı olunmuştur. Bunun yanında İktisat Fakültesi Öğrenci İşleri Otomasyonu oluşturulmuş olup Fakültenin, öğrenci işleri ve sınav görevlendirilmeleri ve sınavın işleyişine ilişkin faaliyetler bu merkezde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İ.Ü. Akademik ve İdari Personeli ile SSK işçileri Maaş Bordroları, Döner Sermaye Bordroları ve Tıp Fakülteleri Nöbet Tazminatları gibi işler bu merkezde yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir.   

1981 Yılında Merkez Müdürlüğüne Prof. Dr. Kenan URAL atanmıştır.   Döneminde yukarıda bahsedilen faaliyetlerin uygulamalarına aynen devam edilmiştir. Merkezde bulunan Ana çatı IBM sistem 360 yerine IBM 4331 Ana çatı sistemi getirilerek Elektronik Bilgi İşlem ortamı güncelleştirilmiş ve bu alandaki emsallerinin en az eşdeğeri ya da önünde yer almıştır. Daha sonra mevcut sistem IBM 4381 Ana çatı sistemi ile yenilenerek adeta merkez bu alanda öncülük yapmıştır. 1984-1985 Eğitim ve Öğretim Yılında İ.Ü. Rektörlüğüne Bağlı “İstanbul Meslek Yüksekokulu” tek program olan “Bilgisayar Programcılığı Programı” ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 

Yüksekokulun Müdürlüğüne aynı zamanda Merkez Müdürü olan Prof. Dr. Kenan URAL atanmış ve Yüksekokul eğitim ve öğretimini bu merkez bünyesinde sürdürmüştür. Program öğretim elemanları Merkezin Programcıları ve Uzmanlarından sağlanmıştır. Kenan URAL 1986 yılında vefat etmiştir. Prof. URAL’ın vefatının ardından 1986 Yılında Merkez Müdürlüğüne ve Yüksekokul Müdürlüğüne Prof. Dr. Erol ÜÇDAL atanmıştır. 

Bu güne kadar ismi “İktisat Fakültesi Haydar FURGAÇ Elektronik Hesap Uygulama ve Araştırma Merkezi” olan merkez Yükseköğretim Kurulunun 15.05.1986 Tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, “Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” şeklinde hem isim değişikliği yapılmış hem de Merkez idari yönden İktisat Fakültesinden ayrılarak Rektörlüğe bağlanmıştır. Aynı zamanda Prof. URAL’dan boşalan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne de Prof. Dr. Erol ÜÇDAL atanmıştır. Bu dönemde Merkez hem kendi bünyesindeki “Bilgisayar Programcılığı Programı’na Eğitim ve Öğretim desteği verirken aynı zamanda Üniversitenin çeşitli Fakültelerinin müfredatlarına koyduğu bilgisayar derslerine de öğretim elemanı desteği sağlamıştır. Bu durum 1988 de “İstanbul Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu” nun yerine İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu şeklinde bölünmesine kadar devam etmiştir.  

Bölünmeden sonrada Merkez Beyazıt Kampüsündeki Fakülte ve Yüksekokullarda Bilgisayar Dersleri desteğine devam etmiştir.  Ayrıca Merkez Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi ne sistemde yer tahsis etmiş ve çeşitli gazetelerin çalışmalarına yardımcı olunmuştur. Prof. Dr. Erol ÜÇDAL 1994 yılında emekliye ayrılarak Özel Vakıf Üniversitesine geçmiş, adı geçen Üniversitede Rektör Yardımcılığı ve Dekanlık Görevleri yapmıştır. Prof. Dr. Erol ÜÇDAL 2010 yılında vefat etmiştir. 1994 te Merkez Müdürlüğüne Prof. Dr. Kayıhan ÖZOĞUZ atanarak 1996 yılına kadar hizmet vermiş ve 1996 yılında vefat etmiştir. 

1996 da Merkez Müdürlüğüne Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN atanmıştır. Prof. GÖKÇEN 2007 yılına kadar Görevini sürdürmüştür. 2007 de Merkez Müdürlüğüne Prof. Dr. Nizamettin ERDURAN atanmıştır. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kısa isim olarak  “BUYAMER” şeklinde kısaltılmıştır, bilgi sistemleri alanına giren her konuda Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin gereksinim duyduğu her türlü alt yapı, donanım, yazılım, proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, en yeni teknolojilerin aranması, bulunması, uygulamaya konulması amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak için 2007 yılında yeniden yapılanmıştır. 

2009 da Merkez Müdürlüğüne Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN tekrar atanmıştır. Prof. GÖKÇEN Hem Rektör Yardımcılığı hem de Merkez Müdürlüğü görevini birlikte yürütmüştür. Prof. GÖKÇEN 2011 yılında Emekliye ayrılmıştır.   2011 de Merkez Müdürlüğüne Aynı zamanda Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Alper CİHAN atanmıştır. 

Prof. CİHAN 2012’de Müdürlük görevinden ayrılmıştır. 2012’de Merkez Müdürlüğüne aynı zamanda Enformatik Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN atanmıştır.  Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER) in bünyesinde hizmet veren Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üniversitemizin almış olduğu 07.02.2012 tarihli kararla BUYAMER ‘den ayrılmasına karar verilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yeni yapılanmasında Bilişim Hizmetleri Süreci şablonunda olduğu gibi hizmetlerine devam etmektedir. Merkezimiz ise Üniversitemiz altyapı hizmetlerini BİDB’na bırakarak daha çok Akademik Bilişim Faaliyetlerinde rol alma sürecine girmiştir.

​​