Misyon-Vizyon

Misyonumuz, ​

*Bilgi sistemleri alanına giren her konuda Üniversitemizin öncelikle akademik ve idari birimlerin gereksinim duyduğu her türlü proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak *Yeni teknolojilerin aranması, bulunması, uygulamaya konulması amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak .

Vizyonumuz

*Üniversitemizin e-Üniversite projeleri ile ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak *Bilgi Sistemleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların karşılaştıkları donanım ve yazılım sorunlarının çözümüne yönelik proje çalışmalarını yapmak, uzman görüş oluşturmak, bilirkişi hizmeti vermek, seminer, kurs, konferans düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek *Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek, bilgi sistemleri alanına giren konularda görevli elemanların bilgi ve görgüsünü arttırmak için yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlarla işbirliği yapmak *Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan yayınlar yapmak.