İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇEKİRDEK AİLESİNDEN BÜYÜK AİLESİNE DAVET

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇEKİRDEK AİLESİNDEN BÜYÜK AİLESİNE DAVET

Sevgili Büyük Ailemiz;

Yıllar sonra sizlerle buluşmak, içimizde yıllardır saklayıp durduğumuz büyük bir arzuya dönüştü bizim için. O özel ve güzel günleri tekrar geriye getirebilmek, “Aile sıcaklığını” içimizde tekrar duyabilmek için, heyecanla bir kitap hazırlamaya başladık. Buna biz kısaca “BUYAMER Tarihçe Kitabı” dedik. Bu kitabı hazırlayarak; Üniversitemizin  “İstanbul Meslek Yüksekokulu” ve bunun yerine oluşturulan “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” ve “Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu” ile “Mühendislik Fakültesi’nin” daha sonra da “Enformatik Bölümü’nün” kurulmasında öncülük etmiş çok önemli “Temel” bir birimi olduğunu vurgulamak istedik. İlk olarak Prof. Dr. Haydar FURGAÇ Hocamızla birlikte, İ.Ü. İktisat Fakültesi bünyesinde, Elektronik Hesap Merkezi olarak faaliyetlerine başlayan Merkezimizin; geçmişini bilerek geleceğe yönelmesini sağlamak, kurumsal kimliğiyle bütünleşmesini pekiştirmek, geçmişte zor şartlarda yapılanlara bakarak günümüz çalışmalarındaki şevkimizi arttırmak, geçmişten günümüze oluşturulan gönül bağlarını sağlamlaştırarak “Geleceğe, geçmişle bağını koruyan bir aile olarak yürüyebilmek” istedik.

Bu maksatla bu kitapta;

  • Merkezimizde dünden bugüne Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak yöneticilik ve önderlik yapmış, zor şartlarda çalışmış ve emek vermiş hocalarımıza, yaptıkları çalışmalara ve hatıralarına,
  • Programcı, sistem analisti, matematikçi, mühendis, istatistikçi, memur, sekreter, şoför, çaycı olarak görev yapmış bütün çalışanlarımıza, yaptıkları çalışmalara ve hatıralarına,
  • Merkezimizden, bilimsel çalışmalarında istifade etmiş olan akademisyenlere ve kendi mesleği ile ilgili eğitim alan kursiyerlerimize, kurum çalışanlarına, yaptıkları çalışmalara ve hatıralarına,
  • Merkezimize destek veren kurum ve kuruluşların çalışanlarına, yaptıkları çalışmalara ve hatıralarına,
  • Merkezimizin geçmiş ve mevcut yönetmeliğine, organizasyon yapısına, icra ettiği etkinliklere, vb.

“eskimez dostlarını ve ailesini bulan birisi gibi, içimiz içimize sığmaz bir sevinçle”, yer vermeye çalıştık.

Umuyoruz ki bütün bu çalışmalar, Merkezimizin gelecekte yapmayı düşündüğü, Haydar FURGAÇ zamanından beri geçmişteki vizyonuna köprü teşkil edecek bazı projelerini gerçekleştirmekte vesile olsun. Örneğin; Üniversitemiz bünyesinde Dünyadaki benzerleriyle boy ölçüşebilecek bir “BİLGİSAYAR MÜZESİ”ni oluşturmak gibi. Bu sayede “Türkiye’de Bilgisayar Kültürü’nün” gelişmesi için “Algıda Seçicilik” oluşturulabilecektir. Böylece Bilgisayarın internet, web, yapay zeka, robot, animasyon, vb. teknolojileri dahil nerelerden taşınarak bu noktaya gelindiği konusunda; toplumda, özellikle gençlerde merak ve ilgi uyandırılabilecektir.

Bu arada bilgisayar tabanlı “MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI’NI” da Merkezimizde bu sayfalardan duyuracağımız günlerin yakın olduğunu söylemek istiyoruz.

Ayrıca mevcut “LABORATUVAR OLANAKLARIMIZI GELİŞTİREREK” gençlerimizin, genç beyinlerimizin girişimciliklerini kullanabilecekleri, çeşitli yarışma ve proje ekipleriyle, hem kamu, hem piyasa şirketlerinin, hem de bireysel ihtiyaçlara dönük yazılım taleplerinin karşılanması için ortam oluşturmak ve burada çeşitli “SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ” gerçekleştirmek istiyoruz.

BUYAMER’ in Büyük Ailesinden, Günümüzdeki Çekirdek Ailesi’ne”; bu ve benzeri proje önerileri ile yukarıda bahsedilen projelere her türlü desteğin verileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur…

Bu vesileyle sizleri Sempozyumumuza davet ediyoruz.

Sizlere iletişim bilgilerinizden ulaşmaya çalıştık. Fakat ulaşamadıklarımız da oldu.

“Duyanlar duymayanlara haber versin”…;))DAVET     İstanbul Üniversitesi’nin Enformatik Tarihi’nde bir Yolculuk: 

          Haydar Furgaç Elektronik Hesap Merkezi’nden  BUYAMER’e  

  Sempozyumu’naSiz Sayın;      

                                                                                                                                                                                                            

“Geçmişten Geleceğe, ‘İÜ Haydar Furgaç Elektronik Hesap ve Araştırma Merkezi’ ve ‘İÜ Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ Ailesinin Fertleri”;    

                                                                                                                           

Sizleri “İstanbul Üniversitesi’nin Enformatik Tarihi’nde bir Yolculuk: Haydar Furgaç Elektronik Hesap Merkezi’nden BUYAMER’e”  Sempozyumu’muza davet ediyoruz. 

BUYAMER olarak sizleri aramızda görmek ve birlikte olmak bizlere büyük mutluluk verecektir.

Yer    : İÜ Rektörlük Doktora Salonu

Tarih : 25 Nisan 2019 Perşembe

Saat  : 10:00 - 16:00

Yer    : İÜ Rektörlük Doktora Salonu

Tarih : 25 Nisan 2019 Perşembe

Saat  : 10:00 - 16:00


İÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BUYAMER)

Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay Cd.No:6/2 Vezneciler (İktisat Ek-2 Binası, İletişim Fakültesi Yanı) 

LCV: 15 Nisan 2019' a kadar Oğuz Çıkrık. Cep: 0 533 580 76 84 Tel: 0 212 440 00 00 Dahili: 10095 

e-posta: oguz.cikrik@istanbul.edu.tr         

BUYAMER ÇEKİRDEK AİLESİ adına ;

BUYAMER Tarihçe Kitabı ;

Komisyon Başkanı                             :  Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Komisyon Başkan Yardımcısı          :  Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZMEN

Not: Sempozyum program detayları bilahare aynı web sayfamızdan duyurulacaktır. Lütfen takip ediniz.