Future Learning 2018 Konferansı İstanbul Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

7. Uluslararası “Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler” Konferansı 2018: Eğitimde Dijital Dönüşüm (Future Learning 2018), 11-14 Eylül 2018 tarihlerinde İÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


İstanbul Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliği ile gerçekleştirilen konferansa, İÜ Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İÜ-Cerrahpaşa Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü de katkı sağladı. Konferans aynı zamanda 5 eğitim ve atölye çalışması, 4 davetli konuşmacı, 7 bildiri oturumunda toplam 29 bildiri sunumu, 4 panel, 2 çalıştay, 1 yuvarlak masa toplantısı ile Dijital Eğitim Asistanı Yarışması Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Konferansta gerçekleştirilen sunumların internet üzerinden canlı izlenebilmesi için İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından canlı yayın alt yapısı kuruldu. Eğitimde dijital dönüşümün tartışıldığı konferansa yaklaşık 400 kişi katıldı.


Konferansta birbirinden ilginç konu başlıklarına sahip eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. MEB’e bağlı çalışan öğretmenlerin bu eğitim ve atölye çalışmalarına ücretsiz katılımı sağlandı. Bu kapsamda; 11 Eylül 2018 tarihinde İktisat Fakültesi EK-1 Binası’nda Dr. Öğr. Üyesi Müge Adnan tarafından Dijital Çağda Öğretim: Çevrimiçi Teknolojilerin Öğrenme Ortamlarında Etkin Kullanımı Eğitimi,11-12 Eylül 2018 tarihlerinde İÜ-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Öğrenme Merkezi’nde Dr. Öğr. Üyesi İrfan Şimşek, Öğr. Gör. Hüseyin Yıldız ve Öğr. Gör. Alaattin Sayın tarafından STEM Atölyesi, 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde İktisat Fakültesi EK-1 Binası’nda Doç. Dr. Nilgün Tosun tarafından Toplum 5.0 Olma Sürecinde Sosyal Ağ Güvenliği Eğitimi,12 Eylül 2018 tarihinde İÜ BUYAMER Bilgisayar Laboratuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi İrfan Şimşek tarafından Sanal Gerçeklik Atölyesi, 12 Eylül 2018 tarihinde İÜ-Cerrahpaşa HAYEF Robotik ve Zekâ Oyunları Laboratuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi Burak Şişman tarafından Eğitsel Robotik Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirildi.


13 Eylül 2018 tarihinde konferans açılış töreni; İÜ Enformatik Bölüm Başkanı ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat ve TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin, İÜ İşletme Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, TOVAK Kurultay Üyesi ve Akademik Başkanı Prof. Dr. M. Erdal Balaban, TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Cahit Cengizhan ve konferans altın sponsoru Enocta Genel Müdürü Ahmet Hançer’in açılış konuşmalarıyla başladı. 2004 yılından günümüze Future Learning Konferans serüveninin yanı sıra, kurumların bilişim-teknoloji ve eğitim ayaklarında sunduğu katkılara yer verilen açılış töreni İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın konuşmasıyla sona erdi.


Açılış konuşmalarının ardından konferansın Amerika Birleşik Devletleri Ball State University’den davetli konuşmacısı Prof. Dr. Sushil K. Sharma, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojilerle öğrenmenin nasıl değiştiğini hem teknolojik hem de pedagojik boyutlarıyla ele aldığı sunumunu internet bağlantısıyla gerçekleştirdi. Ardından konferansın diğer davetli konuşmacısı Ezayir University of Constantine’den Dr. Souad Sassi Boudemagh, bilgi uzayı ve bilişsel öğrenme üzerine bir sunum gerçekleştirdi. 


Panel, Cumhurbaşkanlığı-Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan Furkan Civelek, Enocta Genel Müdürü Ahmet Hançer, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Laboratuvarı Koordinatörü Suat Kardaş, Khan Academy TR Direktörü Alp Köksal ile Akbank Akademi Eğitim Yöneticisi Gülçin Kıray’ın katılımı ve Dr. Aydın Kolat’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İki farklı açıdan ele alınan Eğitimde Dijital Dönüşüm’ün; dijital değişimin eğitimde nasıl kullanılacağı ve insanların yaşanan teknolojik değişime nasıl ayak uyduracağı konularına değinildi.


Konferansın öğleden sonraki oturumu, Bulgaristan’dan davetli konuşmacı Gospodin Balıkçiyev eğitimde inovasyon konusu ile Bulgaristan Kiril Hristov İlköğretim Okulu’dan dijital teknoloji uygulaması örneklerini içeren konuşmasıyla başladı. Ardından, Prof. Dr. Sevinç Gülseçen moderatörlüğünde dünyadan eğitim ve dijital dönüşüm örneklerinin aktarıldığı panel gerçekleştirildi. Panelde; Gjorgji Noveski, Milena Slivoska (Makedonya), Doç. Dr. S. Bahadır Kert (Türkiye), Prof. Yacine Lafifi (Cezayir), Gospodin Balakchiev (Bulgaristan) ve Temenujka Hristova (Bulgaristan) konuşmalarını yaptı. Panelin ardından Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Nilgün Tosun, 11-12 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmalarının özetini konferans katılımcılarıyla paylaştı. Çalıştaylar, bildiri oturumları ve yuvarlak masa toplantısı paralel olarak diğer salonlarda sürdürüldü.

Konferansın ikinci günü, konferans davetli konuşmacılarından İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Leyla Türker Şener’in tıp eğitiminde üç boyutlu baskı üzerine konuşmasıyla başladı. Bildiri oturumları son gün de sürmüş olup iki önemli panel gerçekleştirildi. İlk panel; panel moderatörü Öğr. Gör. Cahit Cengizhan’ın geleceğin okullarına ilişkin kısa video gösterimi ve konuşmasıyla başladı. Yapay zeka, sanal gerçeklik, mobil uygulamalar, robotlar, oyun ve sosyal medya gibi eğitimi dönüştüren teknolojilerin tartışıldığı panelde Kliksoft Genel Müdürü Serdar Özkaş, Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucusu Zeynep Dereli ve 3D3 Teknoloji Kurucularından Berk Giray konuşma yaptılar. Öğrenci, öğretmen, yönetici ve iş insanı gözüyle ele alınan eğitim konusundan bahsedilen ikinci panel ise; MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden Ayşe Kula, MEB Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gökhan Arıkan, İstek Okulları Öğrencisi Mert Özkaş ve Kliksoft Genel Müdürü Serdar Özkaş’ın katılımıyla İÜ-Cerrahpaşa HAYEF Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz Reis moderatörlüğünde gerçekleştirildi.


TOVAK öncülüğünde sürdürülen Dijital Eğitim Asistanı Yarışması’nın Ödül Töreni İÜ Enformatik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Dr. Elif Kartal moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 


Konferansın son oturumunda Ödül töreni açılış konuşmasını Prof. Dr. M. Erdal Balaban yaptı. İlki Future Learning 2016 kapsamında düzenlenen yarışmada bu yıl başvuru sahipleri; entegrasyon planı, bilgisayar oyunu/öğretimsel bilgisayar oyunu, ve mobil öğrenme olmak üzere üç farklı kategoride ödül almaya hak kazandı. Jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödüllerine layık görülen başvuru sahiplerine, ödül ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Konferans kapanış töreninin ardından sona erdi.​