Bilgi ve Bilginin Yönetimi – Doç. Dr. Sevinç Gülseçen (Ed.)

Bu kitap insanoğlunun yaşam mücadelesini sürdürmesinde, düşünce ve davranışlarının şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan “bilginin” temel kavramlarını ve yönetim etkinliklerini ele almaktadır; üniversitelerin “Enformatik”, “Bilgi ve Belge Yönetimi”, “Yönetim Bilişim Sistemleri”, “İşletme”, “İşletme Bilgi Yönetimi” gibi bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, kamu ve özel sektörde çalışan yöneticilerin ve bilgi yönetimiyle ilgilenen herkesin yararlanacağı bir kaynak olduğu kanaatindeyiz. Herbiri farklı alanlarda çalışan ve farklı bakış açısılarına sahip dinamik bir yazar kadrosu tarafından hazırlanan bu kitabın içerdiği bilgileri, bilginin elde edilmesi ya da oluşturulmas, saklanması, paylaşılması ve etkin bir şekilde kullanımı sürecini en iyi şekilde yönetebilecek beceri ve donanıma sahip olmak isteyen tüm yönetici adaylarının okumaları gerekir. Kitap içeriğinde bilgi yönetimi çözümleri kapsamında bilginin yönetim süreçleri, bilgi yönetimi için sistemler, bilgi yönetimi mekanizması ve teknolojileri, bilgi yönetiminin altyapısı ve geleceği ile ilgili başlıklara yer verilmiştir. Not: Kitap yayınevinden temin edilebilmektedir. 2
14/03/2016
640 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00