Bilgi Yönetimi: Bilgi Türeticileri, Büyük Veri, İnovasyon, Kurumsal Zeka

Bu kitap insanın karar vermesinde ve davranış belirlemesinde her zaman yol gösterici olan bilgi ve bilginin yönetimi ile ilgili en güncel konu ve kavramları ele almaktadır. Kitapta bilgi çağının bilgiyi tüketen ve üreten yeni bireyleri, “dijital yerliler” tanıtılmış; aşırı bilgi artışına değinilerek bunun tehlikelerinden söz edilmiş; dijital ortamda bıraktığımız “izler”in veri bilimciler tarafından nasıl ele alındığından bahsedilmiş; bilginin korunması ve sosyal mühendislik konularına değinilmiş; iş süreçleri ve bilgi yönetimi ilişkisi irdelenmiş; rekabetin olmazsa olmazı olan bilgi ve yönetiminin, rekabet üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş; ülkemizden ve dünyadan başarılı ve başarısız inovasyon örnekleri verilmiş; bilgi değer zinciri modeli anlatılmış ve bilgi yönetimi ile kurumsal zeka arasındaki ilişkinin kapsamı ve sınırlılıkları üzerinde durulmuştur. Üniversitelerin İşletme, Yönetim Bilişm Sistemleri, Bilgi ve Belge Yönetimi ile Enformatik gibi bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrenciler, kamu ve özel sektörde çalışan yöneticiler ve bilgi yönetimi ile ilgilenen herkes için kitabın çok yararlı olacağına inanılmaktadır. 1
14/03/2016
821 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00