İ.Ü.BUYAMER TARİHÇE KİTABI WEB SAYFASI DUYURU VE TANITIM YAZISI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇEKİRDEK AİLESİNDEN BÜYÜK AİLESİNE DAVET

  Sevgili Büyük Ailemiz; Yıllar sonra sizlerle buluşmak, içimizde yıllardır saklayıp durduğumuz büyük bir arzuya dönüştü bizim için. O özel ve güzel günleri tekrar geriye getirebilmek, “Aile sıcaklığını” içimizde tekrar duyabilmek için, heyecanla bir kitap hazırlamaya başladık. Buna biz kısaca “Tarihçe” dedik.             “İ.Ü. BUYAMER TARİHÇE KİTABI”nı hazırlayarak; Üniversitemizin  “İstanbul Meslek Yüksekokulu” ve bunun yerine oluşturulan “Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu” ve “Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu” ile “Mühendislik Fakültesi’nin” kurulmasında öncülük etmiş çok önemli “Temel” bir birimi olduğunu vurgulamak istedik. İlk olarak Prof. Dr. Haydar FURGAÇ Hocamızla birlikte, İ.Ü. İktisat Fakültesi bünyesinde, Elektronik Hesap Merkezi olarak faaliyetlerine başlayan Merkezimizin; geçmişini bilerek geleceğe yönelmesini sağlamak, kurumsal kimliğiyle bütünleşmesini pekiştirmek, geçmişte zor şartlarda yapılanlara bakarak günümüz çalışmalarındaki şevkimizi arttırmak, geçmişten günümüze oluşturulan gönül bağlarını sağlamlaştırarak “Geleceğe, Geçmişle Bağını Koruyan Bir Aile Olarak Yürüyebilmek” istedik. Bu maksatla bu kitapta;
  • Merkezimizde dünden bugüne Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak yöneticilik ve önderlik yapmış, zor şartlarda çalışmış ve emek vermiş hocalarımıza, yaptıkları çalışmalara ve hatıralarına,
  • Programcı, sistem analisti, matematikçi, mühendis, istatistikçi, memur, sekreter, şoför, çaycı olarak görev yapmış bütün çalışanlarımıza, yaptıkları çalışmalara ve hatıralarına,
  • Merkezimizden, bilimsel çalışmalarında istifade etmiş olan akademisyenlere ve kendi mesleği ile ilgili eğitim alan kursiyerlerimize, kurum çalışanlarına, yaptıkları çalışmalara ve hatıralarına,
  • Merkezimize destek veren kurum ve kuruluşların çalışanlarına, yaptıkları çalışmalara ve hatıralarına,
  • Merkezimizin geçmiş ve mevcut yönetmeliğine, organizasyon yapısına, icra ettiği etkinliklere, vb.
“eskimez dostlarını ve ailesini bulan birisi gibi, içimiz içimize sığmaz bir sevinçle”, yer vermeye çalışacağız. Umuyoruz ki bütün bu çalışmalar, Merkezimizin gelecekte yapmayı düşündüğü, Haydar FURGAÇ zamanından beri geçmişteki vizyonuna köprü teşkil edecek bazı projelerini gerçekleştirmekte vesile olsun. Örneğin; Üniversitemiz bünyesinde Dünyadaki benzerleriyle boy ölçüşebilecek bir “BİLGİSAYAR MÜZESİ”ni oluşturmak gibi. Bu sayede “Türkiye’de Bilgisayar Kültürü’nün” gelişmesi için “Algıda Seçicilik” oluşturulabilecektir. Böylece Bilgisayarın internet, web, yapay zeka, robot, animasyon, vb. teknolojileri dahil nerelerden taşınarak bu noktaya gelindiği konusunda; toplumda, özellikle gençlerde merak ve ilgi uyandırılabilecektir. Bu arada bilgisayar tabanlı “MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI’NI” da Merkezimizde bu sayfalardan duyuracağımız günlerin yakın olduğunu söylemek istiyoruz. Ayrıca mevcut “LABORATUVAR OLANAKLARIMIZI GELİŞTİREREK” gençlerimizin, genç beyinlerimizin girişimciliklerini kullanabilecekleri, çeşitli yarışma ve proje ekipleriyle, hem kamu, hem piyasa şirketlerinin, hem de bireysel ihtiyaçlara dönük yazılım taleplerinin karşılanması için ortam oluşturmak ve burada çeşitli “SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ” gerçekleştirmek istiyoruz. “BUYAMER’ in Büyük Ailesinden, Günümüzdeki Çekirdek Ailesi’ne”; bu ve benzeri proje önerileri ile yukarıda bahsedilen projelere her türlü desteğin verileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur… Basılacak “Tarihçe Kitabı’nın Kapsam ve Ana Bölümleri’ne” ait özet bilgiye İ.Ü.BUYAMER TARİHÇE KİTABI TASLAĞI İÇİNDEKİLER (ÖZET)”, “Röportaj Yapılan ve Yapılacak Olanlara” ait bilgiye “İ.Ü.BUYAMER TARİHÇE KİTABI İÇİN RÖPORTAJ YAPILACAK KİŞİLERİN LİSTESİ” ve bütün bu hazırlıklara ait yapacağınız katkılar ile ilkini düzenleyeceğimiz “Geleneksel Pilav Günü” ve “Düzeltmeler, İlaveler ve Pilav Gününe Katılım Talebi İçin İrtibat Bilgileri” için  “İ.Ü.BUYAMER TARİHÇE KİTABI TASLAĞI ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME NOTU” başlığı altındaki dosyalardan erişebilirsiniz. BUYAMER ÇEKİRDEK AİLESİ adına;   İ.Ü.BUYAMER Tarihçe Kitabı; Komisyon Başkanı                      :  Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN Komisyon Başkan Yardımcısı  :  Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZMEN      
21/12/2015
1994 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00