İnsan Bilgisayar Etkileşimi Çerçevesinde Bir Kullanılabilirlik Çalışması : İstanbul Üniversitesi Web Sitesi

İlk üretildiği yıllarda yalnızca uzmanları tarafından kullanılan ve sınırlı sayıda üretilebilen bilgisayarların günümüzde insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle, bilgisayarların ve bu bilgisayarlar üzerinde çalışan programların bir diğer deyişle arayüzlerin herkes tarafından etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve bu yönde geliştirilmesi gitgide önem kazanmaktadır. Gitgide yaygınlaşan bilişim sistemlerinin kullanımı bazı kitleler için büyük kolaylıklar sağlarken , bazı kitleler için sorunlara yol açabilmektedir. Bunun nedenleri Olarak ; * Sistemi tasarlayan teknik kişiler, tasarım sürecine son kullanıcıyı dahil etmemiş, * Kullanılabilirlik çalışması yapılmamış, * Üretilen yazılım, üretim sürecinde ve kullanıma geçirilmeden önce gerçek kullanıcılarca test edilmemiş, * Sadece tasarımcıların varsayımları ya da beğenileri üzerinde kurulmuştur. Bu nedenle teknolojinin hayatımıza girdiği, ama kullanımda bir takım sorunlar olduğu aşikardır. İşte bu noktada 1970’lerde ortaya çıkıp, 1990’larda yaygınlaşan İBE,  kullanılabirlik sorunları en aza indirgemeye çalışmakta; mümkünse tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.Genel anlamda, insan ile bilgisayar arasındaki etkileşimi inceleyen disiplin, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (İBE) olarak adlandırılmaktadır. İnsan Bilgisayar Etkileşimi çalışma alanı, insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimi konu edinmesinden dolayı; insan davranışı, psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri ve yazılım mühendisliği alanlarının yanında ergonomi, grafik ve endüstriyel tasarım, sosyoloji, antropoloji ve eğitim bilimleri gibi farklı disiplinlerle yakından ilişkilidir. İBE, insanların kullanımına sunulan etkileşimli bilgisayar sistemlerinin tasarımı, değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen bir İBE alanında, insan faktörünü göz önünde bulundurarak insanın kullanımındaki bilgisayar ve bilgisayarla ilişkili teknolojilerin iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.  Bu çalışmalarda ele alınan faktörler, kullanılabilirlik kavramı ile ilişkilidir.

Bu Projede, “İstanbul Üniversitesi Web Sitesinin kullanılabilirlik durumu nedir?” sorusundan yola çıkılarak İstanbul Üniversitesi Web Sitesinin kullanılabilirlik çalışmasının yapılması ihtiyacı gözlenmiştir.Söz konusu projemizde, öğrenci ve akademisyenlerin yoğun olarak kullandığı Üniversitemiz web sitesinin kullanılabilirlik çalışması gerçekleştirilecektir.

Bu çalışma kapsamında masaüstü bilgisayarların yanı sıra mobil araçlarla da web sitesinin kullanılabilirliği test edilecektir. Proje, Üniversite’mizin aşağıda listelenen üç birimi tarafından gerçekleştirilecektir:  

Enformatik Bölümü

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

BUYAMER (Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi)

  sibel
02/03/2015
3174 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00